Beste vrienden van Arte Falco,

Na 22 jaar verlaat Arte Falco vzw zijn vertrouwde stek in de Falconrui nr 33.

Met een laatste tentoonstelling van de bestuursleden en het afsluitingsfeest voor de leden op zondag 25 juni werd officiëel afscheid genomen van deze prachtige site in aanwezigheid van de oprichters Frank, Adri en Leon.

Onze voorzitter Luc Grenné heeft in een mooie speech nog eens in 't kort de geschiedenis van Arte Falco geschetst.  Daarbij werden enkele van de vele mooie momenten in herinnering gebracht en ook werd een dankwoordje gericht aan de vroegere en huidige bestuursleden en natuurlijk ook aan de vele trouwe leden die in die 22 jaar de vereniging bleven steunen.

Onder de steunende leden werd nog een aankoopbon verloot twv 400 Euro. De gelukkige winnares was Sonia Astrid Janssens. Zij koos een werk van Sonja Michiels (zie foto hieronder)

Onze jaarlijkse barbecue, waar velen naar uitkeken, gaan we dus tot onze grote spijt ook moeten missen dit jaar.

Wat de toekomst gaat brengen is nog onzeker. Zeker tot het eind van dit jaar blijft het huidige bestuur actief door de organisatie van enkele uitstappen en er zal ook nog minstens één nieuwsbrief verschijnen. Wij kijken nog uit naar een nieuwe locatie, maar om iets te vinden dat gelijkwaardig is aan wat we hadden wordt uitermate moeilijk denken we.

Onze eerstvolgende aktiviteit is het bezoek aan belevingscentrum De Koninck op zondag 24 september. Inschrijven is nog mogelijk.

Wij houden u op de hoogte van de verdere evolutie want Arte Falco is meer dan de locatie alleen: het is ook een sociaalvoelende kring van kunstminnende vrienden die niet zomaar en zonder meer kan ontbonden worden.

Wij zeggen u nog geen vaarwel maar tot ziens...met een mooie foto van de rozen in de tuin. 

namens het bestuur:

Albert Nielandt, secretaris Arte Falco vzw

/gallery/dbimages/fckuploads/54827/files/IMG_4476.jpg

/gallery/dbimages/fckuploads/54827/files/IMG_4421.jpg

/gallery/dbimages/fckuploads/54827/files/IMG_4480 2(1).jpg

/gallery/dbimages/fckuploads/54827/files/IMG_4484.jpg