HOE WORD IK LID VAN ARTE FALCO in 2017 ?

Indien je de activiteiten van Arte Falco wenst te ondersteunen dan

kan dat door sponsor, steunend lid of gewoon lid te worden van de vzw.

 

 

Sponsor kan je worden vanaf een storting van  € 250,00.

Sponsors worden vermeld in de trimestriële nieuwsbrieven.

 

Zij kunnen in bepaalde gevallen genieten van gunsttarieven. 

 

Schrijf € 250,00 (meer mag ook) over op Argenta

Rekeningnummer: 973-0068624-79

IBAN BE 58 9730 0686 2479

(BIC ARSPBE22) met adres: Falconrui 33, 2000 Antwerpen

met de vermelding "sponsor 2017" en voor nieuwe sponsors uw Adres en e-mail en gsmnummer (belangrijk !!) 

Wij kontakteren u dan voor een verdere bespreking.

 

 

Je wil steunend lid worden van de vzw?

 

Schrijf € 50,00 over op Argenta Rekeningnummer: 973-0068624-79

IBAN BE 58 9730 0686 2479

(BIC ARSPBE22)

met de vermelding "steunend lid 2017" en voor nieuwe leden uw Adres en e-mail en gsmnummer (belangrijk !!)

Gewoon Lid 2017 ben je al vanaf € 20,00

Schrijf € 20,00 over op Argenta Rekeningnummer: 973-0068624-79

IBAN BE 58 9730 0686 2479

(BIC ARSPBE22)

met de vermelding "lidgeld 2017" en voor nieuwe leden: uw Adres en e-mail en gsmnummer

 

 

Voordelen

 

- Alle leden krijgen elk trimester onze nieuwsbrief toegestuurd en ook de uitnodigingen van de verschillende tentoonstellingen, aktiviteiten en optredens in de galerie.

 

- Leden genieten bovendien van kortingen bij uitstappen en eventuele  (betalende) evenementen die door de vzw georganiseerd worden.

 

- Onder de steunende leden en sponsors die hun lidgeld gestort hebben in het eerste halfjaar, verloten we medio 2017 een waardebon van €400,00 (modaliteiten worden later bekendgemaakt) 

 

- Arte Falco is lid van de Vrienden van het M HKA en als zodanig kunnen onze leden onder bepaalde voorwaarden ook gratis deelnemen aan sommige evenementen georganiseerd door deze vriendenkring. (rondleidingen, galeriebezoeken, exposities in het MUHKA). Indien u hierin geïnteresseerd bent, geef ons dan een seintje  op gsm nr 0475 77 57 14 of email s.michiels@skynet.be