GALERIE ARTE FALCO vzw

is een vereniging zonder winstoogmerk met een socio-culturele doelstelling.

De galerie bevindt zich in een historisch pand, een vroeger Godshuis met kapel uit de 16e eeuw, gelegen in de Falconrui 33 te B - 2000 Antwerpen. 

 

De galerieruimtes in de kapel en een deel van de tuin kunnen worden gehuurd voor tentoonstellingen, spreekbeurten, concerten en allerlei artistieke aktiviteiten zoals bv workshops.

 

 

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET GEBOUW

 

Het godshuis werd in 1504 gesticht door de huidevetter en schepen van de stad, Jan Van Der Biest, die hiervoor een gedeelte van zijn woning "De Leperick" afstond. 

Een godshuis is een liefdadigheidsinstelling, opgericht ter ere van God, waar armen (bejaarden, wezen, weduwen) opgevangen en verzorgd worden en (vaak) een vorm van uitkering genieten.

Aanvankelijk had hij op het erf van zijn woning in de Falconrui reeds 
zeven "cameren" gebouwd. Met zijn testament gelastte hij de oprichting van nog vijf andere.

 De bewoners - bejaarden en gebrekkige vrouwen - bewoonden de 16 kleine huisjes die in hun huidige vorm (19 panden) dateren van 1855 en nog tot 1967 werden bewoond. 

Nadien werden ze door het OCMW in huur gegeven aan 'De St. Sebastiaansgilde van den Gulden Rinck' een schuttersgilde.

 Tussen 1949 en 1970 was de kapel het atelier van glazenier/graficus Jos Hendrickx (1906 - 1971).Na een grondige restauratie kreeg de kapel en een gedeelte van de "bleekweide" een socio-culturele bestemming. Frank De Mulder, Léon Leenders en Adriaan Pluym richtten er in 1994 de vzw Cappella Arte Falco op. 

In de tweede helft van 2017 plant het OCMW een grondige restauratie van de gebouwen, waarna de dienst "Beschut Wonen" onderdak zal vinden in de huisjes rondom de binnenkoer.

 

KONTAKT

 

Voor correspondentie kan men terecht:

postadres : Artsen zonder Grenzenstraat 18 - 2018 Antwerpen. 

voor algemene informatie: 

e-mail: artefalco@skynet.be

mobiel:

0474 28 48 02 (Luc Grenné- voorzitter)

0476 80 36 71 (Albert Nielandt- secretaris)

0475 77 57 14 (Sonja Michiels- PR)

 

voor kandidaat-exposanten: e-mail: atelier.lucdebacker@skynet.be  

mobiel:0486 57 23 19 (Luc De Backer)

 

 

OPENINGSUREN

 

De galerie houdt tijdens elke eerste zondag van elke maand (14u00- 18 uur)  een OPENDEURDAG (behalve in juli)

Op zondag 1 januari zijn wij gesloten.

Arte Falco is verder alleen open tijdens de aangekondigde tentoonstellingen en evenementen. (zie verder onder "exposities" en onder de andere rubrieken)

 

Arte Falco vzw geniet ook de steun van het OCMW Antwerpen dat eigenaar is van het pand.