Jubileumtentoonstelling van de stichters van Arte Falco vzw

ADRI PLUYM - FRANK DE MULDER - LEON LEENDERS

 Op zondagen 8, 15, 22 en 29 nov 2015

 

Ontstaan van de naam Arte Falco vzw:

Eind 1994 waaide er een gunstige wind door het Bestuur van het OCMW van Antwerpen. De kapel van het Godshuis Jan Van der Biest was net gerestaureerd (1993-1994) en voorzitter en secretaris zochten voor het pand een culturele bestemming. De technische dienst bracht ons hierbij op het spoor.

Léon Leenders, Frank De Mulder en Adri Pluym besloten een vzw op te richten die aanvankelijk “Cappella Arte Falco” heette.

Een woordje uitleg bij de naamkeuze:

Cappella, het pand dat we huurden was een oude kapel uit het begin van de 16de eeuw; Het woordje "Cappella" werd ondertussen weggelaten.

Arte, de stichters wilden er een kunsttempel van maken;

Falco, gelegen in de Falconrui.  Falco de Lampagne,  een echte Sinjoor, was in de 14de eeuw de Florentijnse directeur van de gouden dukaten van Hertog Jan. Hiermee  drukten we tevens onze  fascinatie uit voor Toscane als inspiratiebron.

Sommigen zien er ook een verwijzing in naar de initialen van de stichters: Frank, Adri en Leon en Co.