Frans Mortelmans (1865-1936) is een van de belangrijke Belgische schilders van het einde van de 19de eeuw. Als oudste zoon uit een gezin van zes groeit hij op in het hart van Antwerpen.

Hij "schildert" in de volle zin van het woord. Na een opleiding van 15 jaar, deels aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen bij onder meer Luc Schaefels, vestigt hij zich als kunstschilder. Evenals zijn broer Lodewijk is hij lid van de Scalden (1889-1914), een in Antwerpen opgerichte kunstkring met Jules Baetes als voorzitter. Hij neemt actief deel aan de activiteiten en tentoonstellingen die georganiseerd worden ter promotie van de kunst in al zijn aspecten. Hij stelt zijn werken tentoon op de verschillende manifestaties van "de Scalden", bij de kunstkringen "Arte Et Labore" en "De Distel" en op de officiële salons. Verder neemt hij deel aan diverse tentoonstellingen in Antwerpen, Mechelen, Gent en Luik.

Tijdens zijn leven is hij een van de kunstenaars die zijn werken vlot weet te verkopen zowel in België als in het buitenland.

In 1903 wordt zijn kunst voor het eerst officieel erkend wanneer een aquarel wordt aangekocht door het Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen.

Frans Mortelmans was gedurende zijn ganse loopbaan professor aan de Academie te Berchem en hij was er van 1931 tot 1935 waarnemend directeur tot zijn opruststelling.

Frans Mortelmans was een erg productief schilder. Tot op heden werden meer dan 850 werken van hem geïnventariseerd en een groot deel ervan gelokaliseerd. Zijn vruchtbaarste periode ligt rond 1900.

Frans Mortelmans is zeker een van de talentrijkste schilders van bloemen en stillevens geweest. Zijn eigenheid is onmiskenbaar. Hij is een laat-romanticus die gevoelig was voor het impressionisme, zonder de ware weergave van zijn onderwerpen te verloochenen. Ondermeer zijn rozenschilderijen worden intussen over de ganse wereld zeer gewaardeerd.

Doordat hij kinderloos bleef, was er geen opvolging om zijn werk te bestuderen en te catalogeren. Er is geen archief bewaard gebleven. De Stichting Mortelmans tracht zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het leven en het werk van Frans Mortelmans. In 2002 werd een monografie en in 2009 een kunstboek uitgegeven over Frans Mortelmans.

Ter gelegenheid van zijn 150ste verjaardag werd een overzicht van het werk van Frans Mortelmans getoond in de Godshuizen Vanderbiest en Lantschot, Falconrui  te Antwerpen .