Beste vrienden van Arte Falco,

Na 22 jaar moest Arte Falco vzw zijn vertrouwde stek in de Falconrui te Antwerpen verlaten omdat het OCMW (eigenaar van het pand) de gebouwen gaat renoveren om er daarna hun dienst "Beschut Wonen" in onder te brengen.

Eind 2017 werd door de Algemene Vergadering van de vzw dan ook besloten om de vzw volgens de statuten te ontbinden omdat wij zonder deze prachtige locatie niet meer levensvatbaar zouden zijn.

Wij bedanken alle vroegere en huidige bestuursleden en natuurlijk ook de vele trouwe leden die in die 22 jaar de vereniging bleven steunen.

Deze website gaat dus ook in de loop van 2018 verdwijnen, samen met de vzw Arte Falco.

Als afsluiter voegen wij hierbij nog een mooie foto van de rozen in de tuin. 

namens het bestuur:

Albert Nielandt, secretaris Arte Falco vzw

/gallery/dbimages/fckuploads/54827/files/IMG_4476.jpg

/gallery/dbimages/fckuploads/54827/files/IMG_4421.jpg

/gallery/dbimages/fckuploads/54827/files/IMG_4480 2(1).jpg

/gallery/dbimages/fckuploads/54827/files/IMG_4484.jpg