Beste vrienden van Arte Falco,

Na 22 jaar moest Arte Falco vzw zijn vertrouwde stek in de Falconrui te Antwerpen verlaten.

Eind 2017 zal de vzw jammer genoeg ophouden te bestaan.

Met een laatste tentoonstelling van de bestuursleden en het afsluitingsfeest voor de leden op zondag 25 juni werd officiëel afscheid genomen van deze prachtige site in aanwezigheid van de oprichters Frank, Adri en Leon.

Onze voorzitter Luc Grenné heeft in een mooie speech nog eens in 't kort de geschiedenis van Arte Falco geschetst.  Daarbij werden enkele van de vele mooie momenten in herinnering gebracht en ook werd een dankwoordje gericht aan de vroegere en huidige bestuursleden en natuurlijk ook aan de vele trouwe leden die in die 22 jaar de vereniging bleven steunen.

Onder de steunende leden werd nog een aankoopbon verloot twv 400 Euro.

Wij houden u hier nog enkele maanden op de hoogte van de verdere evolutie want Arte Falco is uiteraard meer dan de locatie alleen: het is ook een sociaalvoelende kring van kunstminnende vrienden die niet zomaar en zonder meer kan ontbonden worden.

Deze website gaat dus ook in de loop van 2018 verdwijnen, samen met de vzw Arte Falco.

Als afsluiter voegen wij hierbij nog een mooie foto van de rozen in de tuin. 

namens het bestuur:

Albert Nielandt, secretaris Arte Falco vzw

/gallery/dbimages/fckuploads/54827/files/IMG_4476.jpg

/gallery/dbimages/fckuploads/54827/files/IMG_4421.jpg

/gallery/dbimages/fckuploads/54827/files/IMG_4480 2(1).jpg

/gallery/dbimages/fckuploads/54827/files/IMG_4484.jpg